Therapy Session

PSYCHOTHERAPIE

Kinderen, jongeren & volwassenen

Veel individuen kunnen zich verward, depressief of angstig voelen op verschillende tijdstippen in hun leven. Moeilijkheden binnen het gezin, in de partnerrelatie, opvoedingsgerelateerde problematieken of identiteitsproblemen kunnen vaak overweldigend zijn. Emotionele distress kan zich evenwel uiten in andere vormen, zoals verslaving, fobieën, eetstoornissen, paniekaanvallen of woede- en huilbuien.
In een vertrouwelijke therapeutische relatie kan psychotherapie helpen om deze verschillende ervaringen te verkennen, hoe deze zich manifesteren en hoe nieuwe mogelijkheden zich kunnen ontplooien. Binnen deze relatie is het mogelijk om de manier waarop we onszelf zien binnen de maatschappij te exploreren en in te beelden hoe alles anders zou kunnen zijn.

 
veer 5

INDIVIDUELE THERAPIE

Veel individuen kunnen zich verward, depressief of angstig voelen op verschillende tijdstippen in hun leven. Moeilijkheden binnen het gezin, in de partnernrelatie, opvoedingsgerelateerde problematieken of identiteitsproblemen kunnen vaak overweldigend zijn. Emotionele distress kan zich evenwel uiten in andere vormen, zoals verslaving, fobieën, eetstoornissen, paniekaanvallen of woede- en huilbuien.
In een vertrouwelijke therapeutische relatie kan psychotherapie helpen om deze verschillende ervaringen te verkennen, hoe deze zich manifesteren en hoe nieuwe mogelijkheden zich kunnen ontplooien. Binnen deze relatie is het mogelijk om de manier waarop we onszelf zien binnen de maatschappij te exploreren en in te beelden hoe alles anders zou kunnen zijn.

veer 3

GEZINSTHERAPIE

Gezinnen zijn onderhevig aan invloeden zowel van binnenin als van buitenaf. Dit maakt het samenleven in een gezin vaak niet gemakkelijk. Elk gezinslid is zowel een uniek individu als een deeltje van het gezin. Elk gezin is met andere woorden een unieke samenstelling van verschillende unieke personen die een evenwicht zoeken tussen eigenheid en verbondenheid. Niet zelden heeft een individueel probleem van een gezinslid een diepgaande weerslag op het functioneren van het hele gezin.
Deze complexiteit kan aanleiding geven tot bepaalde bezorgdheden van sommige gezinsleden. Wanneer deze bezorgdheden onoverwinnelijk lijken, kan professionele begeleiding van het hele gezin zinvol zijn. De focus binnen gezinstherapie ligt op de relaties tussen gezinsleden onderling en hun omgeving, in de brede zin van het woord. Iedere stem krijgt een evenwaardige plaats in therapie, ook de stem van de kleinsten. Samen met de therapeut exploreert men de bezorgdheden en behoeften van alle gezinsleden (ook diegenen die niet aanwezig zijn in de sessie). Men gaat op zoek naar een gemeenschappelijke doelstelling waaraan kan worden gewerkt zodat er een meer wenselijke situatie tot stand komt.

Feather 1

RELATIETHERAPIE

Elke relatie is een unieke combinatie van unieke personen. Daarnaast is elke relatie ook onderhevig aan invloeden van buitenaf. Deze complexe wisselwerking zorgt er soms voor dat het onderhouden van een liefdevolle relatie een moeilijke, of zelfs onmogelijke opdracht lijkt te zijn. In dergelijk geval kan het hulpvol zijn beroep te doen op professionele begeleiding.
Relatietherapie gebeurt steeds samen, op een veilige plek waar men vrij is van de veroordelende blik van de buitenwereld. Het doel is door middel van gesprekstherapie de bezorgdheden te exploreren en zodoende te komen tot inzicht, nieuwe vooruitzichten en ontplooiingskansen. De aandacht wordt steeds gevestigd op de bredere sociale en relationele context van het koppel.

veer 6

SPELTHERAPIE

Wij geloven erin dat kinderen en gezinnen de mogelijkheden tot groei en verandering in zich dragen. Dit kan echter door allerlei omstandigheden onder druk komen te staan. Het kan hier zowel gaan om externe factoren (e.g. conflicten in het gezin, moeilijkheden op school) als interne factoren (e.g. persoonlijke moeilijkheden). Psychotherapie kan kinderen en hun gezin de nodige hulp aanreiken om de eigen krachten te versterken en hen terug op weg te helpen.

 

ONZE PSYCHOLOGEN

 
20191106_175330_edited.jpg

ANN VERBEKE

klinisch psycholoog
psychotherapeut i.o.