top of page
Tom.jpg

TOM DE GOLS

klinisch psycholoog
eerstelijnspsycholoog (ELP)

Doelgroepen

kinderen vanaf 1ste leerjaar

jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar


Belangrijkste werkdomeinen

Schoolse motivatie

Leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden

Hoogbegaafdheid / laagbegaafdheid

Aandacht / concentratie

Piekeren / stress

Laag zelfbeeld

Assertiviteit / verlegenheid

Basisopleidingen

Bachelor in de Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Brussel (2006 – 2010)
Master in de Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Brussel (2010 – 2012)

Specialisatieopleidingen

​Klinische Psychodiagnostiek, Thomas More Antwerpen (2012 – 2013)
Coachend Leidinggeven, Hogeschool Gent (2013 – 2014)
Gedragsgerichte Leerlingbegeleiding in HGW kader, VCLB Antwerpen (2015 – 2016)

Praktische informatie

Consultaties op maandag- en dinsdagavond

11 EUR (of 4 EUR, verhoogde tegemoetkoming) binnen RIZIV conventie
met een maximum van 10 sessies per jaar

65 EUR / consultatie van 50 minuten buiten RIZIV conventie

bottom of page