ANAËLLE AKWESI

Pediatrisch kinesist

OPLEIDING

  • Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, specialisatie inwendige aandoeningen, Vrije Universiteit Brussel (2020)

  • Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren, Thomas More Hogeschool (heden)

EXPERTISE

  • Begeleiding van kinderen en jongeren met moeilijkheden/achterstand in de algemene motorische ontwikkeling (fijne- en grove motoriek)​;

  • Moeilijkheden in de ontwikkeling van de schrijfmotoriek;

  • Begeleiding bij het verder ontwikkelen van de visueel-ruimtelijke vaardigheden;

  • ​Ademhalingskinesitherapie

  • Begeleiding van kinderen en jongeren met aandachtsmoeilijkheden, beperkte impulsbeheersing en bredere executieve functies

0489 89 37 02
Leather Camera