top of page

VILVOORDE

zorgaanbod

Vilvoorde: Lijst

PSYCHOTHERAPIE (KINDEREN, JONGEREN & VOLWASSENEN)

Individuele therapie - Relatietherapie - Gezinstherapie - Speltherapie


Veel individuen kunnen zich verward, depressief of angstig voelen op verschillende tijdstippen in hun leven. Moeilijkheden binnen het gezin, in de partnerrelatie, opvoedingsgerelateerde problematieken of identiteitsproblemen kunnen vaak overweldigend zijn. Emotionele distress kan zich evenwel uiten in andere vormen, zoals verslaving, fobieën, eetstoornissen, paniekaanvallen of woede- en huilbuien.
In een vertrouwelijke therapeutische relatie kan psychotherapie helpen om deze verschillende ervaringen te verkennen, hoe deze zich manifesteren en hoe nieuwe mogelijkheden zich kunnen ontplooien. Binnen deze relatie is het mogelijk om de manier waarop we onszelf zien binnen de maatschappij te exploreren en in te beelden hoe alles anders zou kunnen zijn.

PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK (KINDEREN & JONGEREN)

Je kan bij ons terecht voor breed multidisciplinair onderzoek bij kinderen vanaf 3 jaar, jongeren en volwassenen. Hiervoor werken wij samen met neurologen, kinder- & jeugdpsychiaters, en psychiaters. Bovendien beschikken wij over alle officiële intelligentietesten (verbaal en non-verbaal) voor o.a. de terugbetaling van logopedie voor kinderen vanaf 3 jaar.

LOGOPEDIE & STEM

Leermoeilijkheden - Taal- en spraakproblemen - Stemproblemen.

We leven in een maatschappij waar communicatie zeer belangrijk is. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn de basis voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Hulpverlening voor stoornissen in deze gebieden is dan ook enorm belangrijk. Preventie, onderzoek en behandeling. Deze 3 kernwoorden zijn de basis van het paramedisch beroep logopedie.

KINESITHERAPIE

Psychomotoriek - Ontwikkelingsstimulatie - Neuromotorische revalidatie


Pediatrische kinesitherapie richt zich op kinderen en jongeren met een vertraagde motorische ontwikkeling of hersenletsel.

DIËTETIEK

Heb je te kampen met overgewicht, oververmoeidheid, maagdarm-klachten, emotionele eetbuien of andere voedings-gerelateerde problemen, dan begeleiden wij je graag vanuit de integrale nutritionele therapie.

Vilvoorde: Diensten
Vilvoorde: Tekst
bottom of page