top of page

VILVOORDE

Groepsaanbod

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

DOELGROEP
Kinderen van het eerste en tweede leerjaar (lagere school).


Deze training is bijzonder geschikt voor kinderen die:
o Niet weten hoe ze moeten omgaan met gevoelens van anderen.
o Moeite hebben met conflicten of afwijzing, winnen en verliezen.
o Verlegen en teruggetrokken zijn.
o Moeite hebben met grenzen.
o Zich moeilijk aan spelregels kunnen houden.
o Een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen hebben.
o Problemen in de sociale vaardigheden ervaren zoals weinig initiatief nemen in sociaal
contact, moeilijk vrienden maken, oogcontact vermijden, ...

WERKWIJZE
Tijdens de sessies wordt gefocust op de acht sociale vaardigheden, verdeeld over zes sessies van twee uur.

Voorafgaand aan de sessies vindt een kennismakingsgesprek met de ouders plaats.
Een groepje bestaat uit maximaal zes deelnemers. De cursus kan enkel doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn.


De acht sociale vaardigheden:
1. Zelfbewustzijn
2. Sociaal bewustzijn
3. Zelfmanagement
4. Doelgericht gedrag
5. Relationele vaardigheden
6. Persoonlijke verantwoordelijkheid
7. Besluitvorming
8. Positief denken

DATA
Kennismakingsgesprek wordt individueel met de ouders ingepland.
Sociale vaardigheidstraining: 28/09, 12/10, 19/10, 9/11, 16/11, 30/11 telkens van 17u-19u.
De sessies vinden plaats in Groepspraktijk Hoofdkwartier te Vilvoorde (Kluitingstraat 110, 1800 Vilvoorde).


TARIEF
De totale kostprijs van de training bedraagt €485. Deze kostprijs omvat het intakegesprek, de zes sessies, drankje en koekje tijdens de sessies, al het materiaal en bijhorend werkmapje om mee naar huis te nemen. Er wordt een voorschot van €135 gevraagd. Het resterende bedrag wordt betaald bij de aanvang van de cursus.


Bij vragen kan u steeds rechtstreeks terecht bij de begeleidende psycholoog: laura.de.munck@hoofd-kwartier.be of 0471/41.57.88.

bottom of page